top of page
wise talks logo.png
wise talks speech bubble 1.png
wise talks meditator.png
wise talks speech bubble 2.png
wise talks speech bubble 3.png
wise talks....png
jak ders logo.png
Yönümüzü, yolumuzu ararken çıktığımız yollar ne kadar bizim, ne kadar ötekinin? 
Otantik kimliğimizi nasıl bulacağız?
Seçimlerimizi nasıl yapıyoruz?
Var oluşumuzla ilgili en derin soruları sormaya cesaret ettiğimizde, aldığımız cevaplar bizim cevaplarımız mı?
 
Sizi, Ferhat Jak İçöz ile, cevaplar aramaya ve yeni sorular bulmaya davet ediyoruz. Varoluşçu yaklaşım ile otantik benliğimizin izinde hem zihninizi hem de kalbinizi açacak olan bu konuşmada buluşalım.
jak_online.png
Ferhat Jak İçöz, uzman klinik psikolog, öğretim görevlisi, klinik süpervizor, yazar, çevirmen ve editör, 2012 yılında kurduğu Varoluşçu Akademi’de bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Birey ve gruplarla çalışmaktadır. Meslektaşlara klinik süpervizyon vermektedir. Terapide varoluşçu ve psikanalitik yaklaşımlarla çalışmaktadır.
 
Ferhat Jak İçöz, St. Georg Avusturya Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra lisans düzeyinde Psikoloji eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Vassar College’da almıştır. Klinik Psikoloji uzmanlığını ise yine İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Eğitimi boyunca İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Lape Fransız Hastanesi’nde stajlarını sürdürmüştür.
Klinik Psikoloji uzmanlığının yanı sıra Liverpool Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme ve Sağlık Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.
 
Ferhat Jak İçöz terapi ve eğitim çalışmalarının yanı sıra halen Middlesex Üniversitesi – New School of Psychotherapy and Counselling’de (Londra, İngiltere) Varoluşçu Terapiler alanında doktora çalışmalarını sürdürmektedir.
 
2009 yılında başladığı Varoluşçu Analiz ve Logoterapi eğitimini 2012 yılında formasyonun en üst seviyesi olan Diplomate (eğitimci) seviyesinde tamamlamıştır. 2013’de logoterapi eğitimini aldığı Viktor Frankl Institute of Logotherapy’da (Dallas, Teksas, ABD) öğretim görevlisi olmuştur. Türkiye’deki ilk kapsamlı varoluşçu analiz ve 
logoterapi odaklı eğitimini başlatmıştır.
 
Bunların dışında Psikodrama (Psychodrama Institute of New York) ve Gestalt Terapi (Doç. Dr. Hanna Nita Scherler ile) eğitimleri almıştır. 2010 yılında yoga hocalık eğitimini tamamlamıştır.
bottom of page