top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MADDE 1 - Amaç

Bu yönetmeliğin amacı; 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılmasının usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 2 - Kapsam

Bu Yönetmelik, elektronik ortamda ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifasını kararlaştırılan maddeleri içermektedir.

 

MADDE 3 - Dayanak

Bu Yönetmelik, 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

MADDE 4 – Ön Bilgiler

4.1 - Ünvan: Oksigona Dan. Org. Ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan Sonra Dream Life Events olarak anılacak.)
Adres: Nisbetiye Mahallesi, Gazi Güçnar Sokak, Uygur İş Merkezi, No:4, D:7, Beşiktaş, İstanbul
Email : info@dreamlifeevents.org

4.2 - Müşteri olarak, dreamlifeevents.org sitesinden hizmet satın alan kişi. (Bundan sonra Alıcı olarak anılıcak.) Satın alma işlemi esnasında kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

4.3 - Sözleşme konusu hizmetin çeşidi, süresi, tarihi, satış bedeli, ödeme şekli ve hizmete ilişkin tüm bilgiler dreamlifeevents.org sitesinde açıklanmıştır.

4.4 - Sözleşme konusu hizmetlerin satış bilgileri dreamlifeevents.org sitesinde açıklanmıştır.

4.5 - Sözleşme konusu hizmetlerin satış bilgilerindeki değişiklikler Alıcı’nın haberi olmaksızın yapılabilir. Dream Life Events tarafından haber verilmesi zorunlu değildir. 

 

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER

5.1 - ALICI, tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 - Sözleşme konusu hizmetin sunulması için bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Dream Life Events hizmetin sunumu yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 

bottom of page